Név
Név
Ár
Ár
DHI-LM22-A200
DHI-LM22-A200
Dahua Monitor 22" - LM22-A200 (VA; 16:9; 1920x1080; 6ms; 200cd; HDMI; Dsub)
Raktáron
46 470 Ft + Áfa
DHI-LM24-A200
DHI-LM24-A200
Dahua Monitor 24" - LM24-A200 (VA; 16:9; 1920x1080; 6,5ms; 220cd; HDMI; Dsub; Anti Blue light)
Raktáron
52 980 Ft + Áfa
DHI-LM27-A200
DHI-LM27-A200
Dahua Monitor 27" - LM27-A200 (VA; 16:9; 1920x1080; 6,5ms; 250cd; HDMI; Dsub; Anti Blue light)
Raktáron
66 915 Ft + Áfa
LM27-B200S
LM27-B200S
Dahua Monitor 27" - LM27-B200S (VA; 16:9; 1920x1080; 5ms; 250cd; HDMI; Dsub; Speaker, Anti Blue light)
Raktáron
48 210 Ft + Áfa
LM22-A200
LM22-A200
Dahua Monitor 22" - LM22-A200 (VA; 16:9; 1920x1080; 6ms; 200cd; HDMI; Dsub)
Raktáron
31 395 Ft + Áfa
LM24-A200
LM24-A200
Dahua Monitor 24" - LM24-A200 (VA; 16:9; 1920x1080; 6,5ms; 220cd; HDMI; Dsub; Anti Blue light)
Raktáron
39 180 Ft + Áfa
LM27-A200
LM27-A200
Dahua Monitor 27" - LM27-A200 (VA; 16:9; 1920x1080; 6,5ms; 250cd; HDMI; Dsub; Anti Blue light)
Raktáron
49 590 Ft + Áfa
LM24-E231
LM24-E231
Dahua Monitor 24" - LM24-E231
Raktáron
64 665 Ft + Áfa
LM27-E231
LM27-E231
Dahua Monitor 27" - LM27-E231
Raktáron
76 590 Ft + Áfa
LM24-B201S
LM24-B201S
Dahua Monitor 24" - LM24-B201S
Raktáron
38 790 Ft + Áfa
Menu